Η ΔΕΥΑΚ αυξάνει το πάγιο και επιβάλει νέο πάγιο για την αποχέτευση (απόφαση)

Η νέα τιμολογιακή πολιτική του έτους 2019 της ΔΕΑΥ Καστοριάς
Οι κυριότερες αλλαγές – αυξήσεις είναι στο πάγιο του νερού:

Δ.Δ. Καστοριάς: από 17€ σε 18€ (Χ 6 τιμολόγια)
Υπόλοιπα. Δ.Δ.:  από 17€ σε 21€ (Χ 2 τιμολόγια)
Επιβολή παγίου στην αποχέτευση, κάτι που δεν υπήρχε μέχρι τώρα:
Δ.Δ. Καστοριάς: 3€ (Χ 6 τιμολόγια)
Υπόλοιπα. Δ.Δ.:  6€ (Χ 2 τιμολόγια)
 

 

 

Leave a Comment