Σήμερα η ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Άργους Ορεστικού στο Βογατσικό

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 16 Μαΐου 2018, και ώρα 20:00 στο Βογατσικό (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Ίωνα Δραγούμη), με αντικείμενο τη λήψη απόφασης στο θέμα της ακόλουθης Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑ 1: Έγκριση απολογισμού, ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης του Δήμου για το οικονομικό έτος 2016.

Εισηγητής: κ. Φώτιος Τατσίδης.

Οι κ.κ. δημοτικοί σύμβουλοι, οι πρόεδροι και οι εκπρόσωποι των κοινοτήτων μπορούν να προσέρχονται στο δημοτικό κατάστημα και να ενημερώνονται για τα ανωτέρω θέματα από τον φάκελο του Δημοτικού Συμβουλίου και τις υπηρεσίες του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου

Αναστάσιος Ξανθόπουλος

Leave a Comment