Πέλλα: Σεμινάριο ΕΦΕΤ

Ολοκληρώθηκε το σεμινάριο Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων (ΕΦΕΤ) την Δευτέρα 8 και την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου που οργάνωσε η Ομοσπονδία Επαγγελματικών Βιοτεχνικών και Εμπορικών Σωματείων (Ο.Ε.Β.Ε.Σ.) Ν. Πέλλας σε συνεργασία με το Κ.Ε.Κ. COMPUTER STUDIES στην Έδεσσα.
Στα πλαίσια κατάρτισης των ελευθέρων επαγγελματιών και εργαζομένων που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν μελλοντικά σεμινάρια Τεχνικών Ασφαλείας Β΄ κατηγορίας και Γ΄ κατηγορίας, Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων (ΕΦΕΤ) να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία της ΟΕΒΕΣ Ν. Πέλλας, Πέλλης 11, καθημερινά από τις 11.00 – 13.00 μ.μ. και στο τηλέφωνο 2381027367. ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΔΙΤΣΚΑΣ Γ. ΠΕΡΤΣΕΜΠΛΗΣ Ν.

Leave a Comment