Με 17 θέματα στην ατζέντα του συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Άργους Ορεστικού

Με 17 θέματα στην ατζέντα του συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Άργους Ορεστικού την Πέμπτη 20 Σεπτεμβρίου

Την  Πέμπτη, 20 Σεπτεμβρίου 2018, και ώρα 20:30 στο Δημαρχείο του Δήμου Άργους Ορεστικού,  θα πραγματοποιηθεί η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με αντικείμενο τη λήψη απόφασης στα θέματα της ακόλουθης Ημερήσιας Διάταξης:

 

 1. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση καταστρώματος δημοτικών οδών και ασφαλτόστρωση νεοδιανοιχθέντων». Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου.

 

 1. Έγκριση υποβολής πρότασης στο πλαίσιο της πρόσκλησης με τίτλο: «Ανοιχτά κέντρα εμπορίου» του Ε.Π.: «Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στο πλαίσιο του θεματικού άξονα προτεραιότητας 3 με τίτλο: «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας» (ΕΣΠΑ 2014-2020). Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου.

 

 1. Έγκριση υπογραφής μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου και του Επιμελητηρίου Καστοριάς για την υλοποίηση της πράξης : «Ανοιχτά κέντρα εμπορίου». Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου.

 

 1. Έγκριση υποβολής αιτήματος για τον χαρακτηρισμό της συγκοινωνιακής γραμμής που συνδέει την πόλη του Άργους Ορεστικού με τους οικισμούς του πρώην Δήμου Ίωνα Δραγούμη ως υπεραστικής. Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου.

 

 1. Έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου χωρίς προηγούμενη απόφαση του Δ.Σ.. Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου.

 

 1. Τροποποίηση της με αριθ. 170/2018 απόφασης του Δ.Σ. με θέμα: «Αναμόρφωση των οικονομικών στόχων του Ο.Π.Δ. του Δήμου για το έτος 2018.» Εισηγητής: κ. Νικόλαος Χατζηκυριακίδης.

 

 1. Εξειδίκευση πίστωσης για την κάλυψη εξόδων στον Κ.Α. 00.6433 «Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών». Εισηγητής: κ. Νικόλαος Χατζηκυριακίδης.

 

 1. Εξειδίκευση πίστωσης για την κάλυψη εξόδων στον Κ.Α. 00.6731.01 «Επιχορήγηση εκκλησιών Δήμου Άργους Ορεστικού». Εισηγητής: κ. Νικόλαος Χατζηκυριακίδης.

 

 1. Έγκριση διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών. Εισηγητής: κ. Νικόλαος Χατζηκυριακίδης.

 

 1. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής εργασιών –υπηρεσιών. Εισηγητής: κ. Νικόλαος Χατζηκυριακίδης.

 

 1. Κλείσιμο λογαριασμών του ΝΠΔΔ: «Οργανισμός Παιδείας, Αθλητισμού, Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης» και μεταφορά τους στον Δήμο. Εισηγητής: κ. Νικόλαος Χατζηκυριακίδης.

 

 1. Αμοιβή νομικού. Εισηγητής: κ. Νικόλαος Χατζηκυριακίδης.

 

 1. Συγκρότηση των επιτροπών: α) παραλαβής προμηθειών και β) παραλαβής υπηρεσιών για τους παιδικούς σταθμούς του Δήμου. Εισηγητής: κ. Νικόλαος Χατζηκυριακίδης.

 

 1. Έγκριση εγγραφών και διαγραφών φιλοξενούμενων παιδιών στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου. Εισηγητής: κ. Στέργιος Φιλιάδης.

 

 1. Αιτήματα παραχώρησης χρήσης δημοτικών χώρων. Εισηγητής: κ. Στέργιος Φιλιάδης.

 

 1. Τροποποίηση της κανονιστικής απόφασης για την οργάνωση και τις προϋποθέσεις λειτουργίας της εμποροπανήγυρης του Άργους Ορεστικού. Εισηγητής: κ. Αλέξανδρος Καράτζιος.

 

 1. Συγκρότηση επιτροπής εμποροπανήγυρης για το έτος 2018. Εισηγητής: κ. Αλέξανδρος Καράτζιος.

Leave a Comment