Με βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Θεσσαλονίκης παραπέμπεται να δικαστεί σε Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων ο πρώην δήμαρχος Βεγορίτιδας

Στο παραπεμπτικό βούλευμα αναφέρεται ότι ως δήμαρχος και πρόεδρος της Δ.Ε.Α.Κ.Β, ιδιοποιήθηκε παράνομα το συνολικό ποσό των 48.901,78 ευρώ.
Με βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Θεσσαλονίκης παραπέμπεται να δικαστεί σε Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων ο πρώην δήμαρχος Βεγορίτιδας επειδή φέρεται ότι ιδιοποιήθηκε χρήματα που προορίζονταν για πληρωμές εργαζομένων. Ο συνταξιούχος (σήμερα) Δημήτρης Θεοδώρου κατηγορείται για απιστία κατ’ εξακολούθηση βάρος του δήμου.

Στο παραπεμπτικό βούλευμα αναφέρεται ότι ως δήμαρχος και πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Α.Κ.Β, τα έτη 2001 και 2002, έχοντας την ιδιότητα του διαχειριστή της περιουσίας της Δημοτικής Επιχείρησης Δήμου Βεγορίτιδας ιδιοποιήθηκε παράνομα το συνολικό ποσό των 48.901,78 ευρώ.

Κατά τον έλεγχο οικονομικού επιθεωρητή εντοπίστηκαν ψευδείς βεβαιώσεις, όπου αναγράφονταν ποσά τα οποία φέρονταν να έλαβαν εργαζόμενοι στη δημοτική επιχείρηση, τα οποία είτε ήταν υπερτιμολογημένα, είτε οι εργαζόμενοι που φέρονται να τα έλαβαν ουδεμία σχέση είχαν με τη δημοτική επιχείρηση.
“Προέκυψε ότι τα ποσά που πράγματι εισέπραξαν οι εργαζόμενοι υπολείπονται κατά πολύ των ποσών που αναγράφονται στις αποδείξεις οι οποίες και καταχωρήθηκαν στο Ημερολόγιο Ταμείου της Δημοτικής Επιχείρησης ως έξοδα” σύμφωνα με το βούλευμα όπου αναφέρεται ότι οι εργαζόμενοι δεν εισέπραξαν τα αναγραφόμενα ποσά στις επιδειχθείσες σ΄ αυτούς αποδείξεις.

“{…}πληρωνόντουσαν από τον Δήμαρχο έναντι, παρακαλώντας τον, όποτε είχε το ταμείο, πότε στο Δήμο, πότε στα καφενεία, πότε στην λαϊκή και πότε στις καφετέριες. Δεν πήραν ποτέ τα χρήματα που αναγράφονται στις αποδείξεις, δεν υπέγραψαν καμία σύμβαση εργασίας, δεν είχαν καμία σχέση με την Δημοτική Επιχείρηση, υπέγραφαν σε πρόχειρα χαρτιά και γράφανε το τι έπαιρναν σ’ ένα πρόχειρο βιβλίο” αναφέρεται στο πόρισμα του οικονομικού επιθεωρητή.

voria.gr

Leave a Comment