Καστοριά: Γεωργικές προειδοποιήσεις για την καρπόκαψα της μηλιάς

Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης, το οποίο αφορά την Καρπόκαψα Μηλιάς

 

Leave a Comment