ΔΕΥΑΚ: Νέες χημικές αναλύσεις νερού πηγής Μπέης Μπουνάρ σε αποδεκτά όρια

Στις 04.03.19 η Δ.Ε.Υ.Α.Κ. διέκοψε την λειτουργία του αντλιοστασίου της πηγής Μπέης Μπουνάρ (όπου παραμένει σε διακοπή μέχρι σήμερα και δεν συμμετέχει στην ύδρευση της πόλης της Καστοριάς στην οποία το νερό είναι κατάλληλο για κάθε χρήση) λόγω υπέρβασης της παραμετρικής τιμής τριχλωρο-τετραχλωροαιθενίου (14μg/l με όριο τα 10μg/l).

Παρόλο που το αντλιοστάσιο ύδρευσης Μπέης Μπουνάρ δεν είναι σε λειτουργία, στις 04.03.19 και στις 13.03.19 στα πλαίσια των τακτικών μας ελέγχων ελήφθησαν δείγματα νερού από την πηγή και εστάλησαν σε εξωτερικό ιδιωτικό εργαστήριο και στο εργαστήριο ελέγχου ρύπανσης περιβάλλοντος (τμήμα χημείας) του Α.Π.Θ.
Τα αποτελέσματα των αναλύσεων για το τριχλωρο-τετραχλωροαιθένιο από τα παραπάνω εργαστήρια κυμαίνονται από 2,1μg/l έως 3,2μg/l με όριο τα 10μg/l.
Η ΔΕΥΑΚ θα συνεχίσει να παρακολουθεί την πηγή Μπέης Μπουνάρ με εβδομαδιαίες λήψεις δειγμάτων νερού.

Τομέας Ενημέρωσης ΔΕΥΑΚ

Leave a Comment