Δήμος Άργους Ορεστικού: Ενημέρωση για τις χρηματοδοτήσεις των βιολογικών καλλιεργειών

d5d60b9a882676c83191a7d21a5e100d_XL

Ο Δήμος Άργους Ορεστικού ενημερώνει τους αγρότες ότι βρίσκεται σ’ εφαρμογή το Μέτρο 11 “Βιολογικές Καλλιέργειες” έτους 2017.

Το Μέτρο αφορά τον τομέα της γεωργίας και της κτηνοτροφίας, και περιλαμβάνει οικονομικές ενισχύσεις για τις ακόλουθες δράσεις :

1)Μετατροπή συμβατικών καλλιεργειών σε βιολογικές (περίοδος δέσμευσης 3 έτη),και

2) Διατήρηση βιολογικών καλλιεργειών (δηλαδή καλλιέργειες οι οποίες είναι ήδη ενταγμένες στα πλαίσια τηςδράσης 1.1 “Βιολογική Γεωργία”, και βοσκότοποι ενταγμένοι στα πλαίσια της δράσης 1.2 “Βιολογική Κτηνοτροφία”, του Μέτρου 214, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013) (περίοδος δέσμευσης 5 έτη).

Στο Μέτρο εντάσσονται μόνο αγροτεμάχια, βοσκότοποι με αντίστοιχα ζώα, τα οποία δηλώθηκαν στο Ολοκληρωμένο 2016 (ΕΑΕ 2016).

Οι αγρότες που επιθυμούν να ενταχθούν στο Μέτρο θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις συμμετοχής μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://p2.dikaiomata.gr/Organics16Registration/, μέχρι την 22 Φεβρουαρίου 2017 (22-02-2017).

Για περισσότερες λεπτομέρειες του Μέτρου 11 (πίνακας επιλέξιμων καλλιεργειών, ύψος ενίσχυσης, διαδικασία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής, δικαιολογητικά, συμβατότητα με άλλα Μέτρα, εγκεκριμένοι φορείς ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων βιολογικής γεωργίας κ.α.), οι ενδιαφερόμενοι αγρότες μπορούν να ανατρέχουν στην ιστοσελίδα του Δήμου Άργους Ορεστικούwww.argosorestiko.gr στο πεδίο “Αγροτικά Θέματα”, ή να απευθύνονται στον Γεωπόνο του Δήμου κ. Ανδρέα Δόσα (τηλ. 2467351327).

marmaga

Ο marmagas είναι ο δημιουργός του blog tismarmagas.wordpress.com. Μετά την επιτυχημένη πορία 2 χρόνων μετέφερε όλα του τα άρθρα στο ανανεωμένο πλέον marmaga.net...


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *