Τρίτη συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Καστοριάς

δημοςκαστοριας

Επιβολή Τελών, Δικαιωμάτων και Εισφορών οικον. έτους 2020 – Κανονισμός λειτουργίας Χριστουγεννιάτικης Αγοράς – Επιβολή πρόσθετου τέλους επεξεργασίας λυμάτων σε βυρσοδεψείο – 1 θέση πρακτικής άσκησης ασκούμενου/-νης δικηγόρου στον Δήμο – Προσθήκη νέων τμημάτων στο ΕΠΑΛ

Στο Δημοτικό Κατάστημα Καστοριάς (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 26 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 19:30, τακτική συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη απόφασης στα ακόλουθα θέματα:

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΤΙΚΟ
1.          Ανακοινώσεις – Ενημερώσεις.
2.          Επικύρωση πρακτικού 22ης συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Καστοριάς. Εισήγηση Προέδρου
3.          Εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή συμβολαίου μεταβίβασης προσκυρούμενης έκτασης. Εισήγηση Προέδρου
4.          Επιβολή Τελών, Δικαιωμάτων και Εισφορών οικον. έτους 2020 Δήμου Καστοριάς. Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής
5.          Έγκριση 9ης τροποποίησης προϋπολογισμού οικον. έτους 2019 Δήμου Καστοριάς. Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής
6.          Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Χριστουγεννιάτικης Αγοράς Δήμου Καστοριάς -Εισήγηση Αντιδ/ρχουΌ. Θεοχάρη-Παπαδάμου -Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
7.          Καθορισμός τελών συμμετοχής στη Χριστουγεννιάτικη αγορά Δήμου Καστοριάς – Καθορισμός τελών χρήσης θέσεων υπαίθριου – στάσιμου εμπορίου κατά τη διάρκεια των «Καστοριανών Ραγκουτσαριών» (σχετ. η 466/18 απόφ. ΔΣ) -Εισήγηση Αντιδ/ρχουΌ. Θεοχάρη-Παπαδάμου -Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής
8.          Καθορισμός χρόνου διεξαγωγής Χριστουγεννιάτικης Αγοράς Δήμου Καστοριάς – Συγκρότηση Επιτροπής Διαχείρισης. Εισήγηση Αντιδημάρχου Ό. Θεοχάρη-Παπαδάμου
9.          Λήψη μέτρων προστασίας (κοπή δένδρων) στις Κοινότητες Καστοριάς, Κορομηλιάς, Δισπηλιού και Καλοχωρίου. -Εισήγηση Υπ/σιών-Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
10.      Έγκριση της υπ’ αριθ. 169/2019 απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. που αφορά στην επιβολή πρόσθετου τέλους επεξεργασίας λυμάτων σε επιχείρηση – βυρσοδεψείο. Απόφαση Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
11.      Καθορισμός μίας (1) θέσης πρακτικής άσκησης ασκούμενου/-νης δικηγόρου στο Δήμο Καστοριάς. Εισήγηση Αντιδ/ρχουΚ.Τσανούσα
12.      Συγκρότηση επιτροπών για τη διοργάνωση:α) Καρναβαλιού «Καστοριανά Ραγκουτσάρια» της Κοινότητας Καστοριάς.β) Καρναβαλιών στις Κοινοτήτων Κλεισούρας, Λιθιάς, Κορησού, Μαυροχωρίου & Τοιχιού Εισήγηση Αντιδ/ρχουΧρ. Μουρατίδη
13.      Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς και του Δήμου Καστοριάς, με αντικείμενο τη συνεργασία των δύο φορέων στο πλαίσιο του εορταστικού δωδεκαημέρου 2019 – 2020. Εισήγηση Αντιδ/ρχουΧρ. Μουρατίδη
14.      Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Καστοριάς στην Επιτροπή Εκτίμησης Αγοραίας Αξίας Ζώων & Ελέγχων της Π.Ε. Καστοριάς. Εισήγηση ΑντιδημάρχουΌ. Θεοχάρη-Παπαδάμου
15.      Λήψη γνωμοδοτικής απόφασης για την προσθήκη νέων τμημάτων στο Ε.Π.Α.Λ. Καστοριάς – Επικαιροποίηση της υπ’ αριθ. 428/18 προγενέστερης απόφασης Δ.Σ., αναφορικά με την ίδρυση Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου στην Π.Ε. Καστοριάς. – Έγγραφο Δ/νσης Δευτ/θμιας Εκπ/σης– Απόφαση Δ.Ε.Π.
16.      Έγκριση Συγκριτικού Πίνακα της Μελέτης «ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (Γ.Π.Σ.) Δ.Ε. ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ». Εισήγηση Δ/νσης Υ.ΔΟΜ.
17.      Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Καστοριάς και της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. για το έργο: «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ». Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Υπ/σιών
18.      Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Καστοριάς και της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. για το έργο: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ:α) ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2000/60/ΕΚ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΖΩΝΩΝ Ή/ΚΑΙ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΥΔΑΤΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΠΟ ΥΠΟΓΕΙΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ καιβ) ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΕΦΑΛΕΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΕΥΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ». Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Υπ/σιών
19.      Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Καστοριάς και της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. για το έργο: «ΣYΝΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (MASTERPLAN) Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ». Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Υπ/σιών
Κοινοποίηση:

marmaga

Ο marmagas είναι ο δημιουργός του blog tismarmagas.wordpress.com. Μετά την επιτυχημένη πορία 2 χρόνων μετέφερε όλα του τα άρθρα στο ανανεωμένο πλέον marmaga.net...