Έως 31 Ιουνίου 2023 η ρύθμιση οφειλών προς τους Δήμους

Χωρίς τίτλο

Ο Δήμος Καστοριάς ενημερώνει ότι, στις 30/06/2023 λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για ρύθμιση οφειλών προς τους δήμους σύμφωνα με το άρθρο 90, ν.5036/2023, που αφορά στις εξής περιπτώσεις:

Α) Οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες από 01/11/2021 έως 01/02/2023, μπορούν να ρυθμιστούν σε έως 36 ή 72 μηνιαίες δόσεις, με ελάχιστη μηνιαία δόση το ποσό των 30,00€.

Β) Οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες μετά την 1η/11/2021 και είναι ενταγμένες σε εξυπηρετούμενες κατά την 1η/02/2023 πάγιες ρυθμίσεις, μπορούν να ενταχθούν στη ρύθμιση των 36 ή 72 δόσεων, εφόσον οι ρυθμίσεις αυτές περιλαμβάνουν αποκλειστικά τέτοιες οφειλές.

Γ) Αναβίωση ρυθμίσεων των άρθρων 110-117 του ν.4611/2019 και 165-172 του ν.4764/2020 (που προέβλεπαν μέχρι 100 δόσεις), οι οποίες απωλέσθηκαν ή κατέστησαν μη εξυπηρετούμενες έως την 1η/02/2023.

Οι αιτήσεις για υπαγωγή στην ρύθμιση ή αναβίωση απολεσθείσας ρύθμισης υποβάλλονται μέχρι 30/06/2023 με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail) στη διεύθυνση protokolo@kastoria.gov.gr, στο οποίο επισυνάπτονται απαραιτήτως τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Για τις περιπτώσεις Α, Β και Γ: Έντυπο αίτησης, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον οφειλέτη. Διατίθεται από την υπηρεσία.
  2. Ειδικά και μόνο για την περίπτωση Α:
  3. i) Αντίγραφα των εκκαθαριστικών σημειωμάτων φορολογικών ετών της τελευταίας πενταετίας (φορολ. έτη 2017-2021).
  4. ii) Πρόσφατο αντίγραφο ποινικού μητρώου.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Δήμου Καστοριάς kastoria.gov.gr  ή να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Εσόδων του Δήμου Καστοριάς στα τηλέφωνα: 2467351146-14 5.

marmaga

Ο marmagas είναι ο δημιουργός του blog tismarmagas.wordpress.com. Μετά την επιτυχημένη πορία 2 χρόνων μετέφερε όλα του τα άρθρα στο ανανεωμένο πλέον marmaga.net...


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *