Άκυρη η μη ανανέωση των συμβασιούχων στους παιδικούς του δήμου Καστοριάς!

dimosss

Ακύρωση της απόφασης του δημοτικού συμβουλίου Καστοριάς για τη μη ανανέωση των συμβασιούχων υπαλλήλων στους παιδικούς, αποφάσισε η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας.

Με την ΑΔΑ: ΩΗΛ2ΟΡ1Γ-ΔΕΣ απόφασή της, η Αποκεντρωμένη Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας δέχεται την προσφυγή των οκτώ απολυμένων εργαζομένων από τους παιδικούς του Δήμου Καστοριάς και ακυρώνει την ΑΔΑ: Ω9ΑΤΩΕΥ-ΔΒΝ απόφαση του δημοτικού συμβουλίου Καστοριάς.

marmaga

Ο marmagas είναι ο δημιουργός του blog tismarmagas.wordpress.com. Μετά την επιτυχημένη πορία 2 χρόνων μετέφερε όλα του τα άρθρα στο ανανεωμένο πλέον marmaga.net...