marmaga17/11/2021
70db3e6f14ba4ab5d1b2ba5523fe05e1_L.jpg

1min1880
Πιθανότατα έχετε παρατηρήσει ότι οι γιαγιάδες χαίρονται περισσότερο όταν συναντούν τα εγγόνια τους παρά τα ίδια τα παιδιά τους. Για ποιο λόγο όμως συμβαίνει αυτό; Οι περισσότεροι νέοι γονείς έχουν σε κάποια φάση διαπιστώσει με έκπληξη ότι οι δικοί τους γονείς (γιαγιάδες και παππούδες, πλέον) έχουν φοβερή αδυναμία στα εγγόνια τους. Ακόμα και όσοι ήταν […]